Bộ chuyển đổi cảm biến nhiệt độ ra 4-20mA Seneca T121

Bộ chuyển đổi cảm biến nhiệt độ ra 4-20mA

  • Model: T121
  • Hãng: Seneca
  • Xuất xứ: Italy
  • Input: Pt100 (2,3,4 dây), cặp nhiệt điện (loại J, K, R, S, T, B, E, N), Pt500, Pt1000, biến trở, V
  • Output: 4-20 mA, 20-4 mA
  • Cách ly chống nhiễu tại 1500 Vac