Bộ chuyển đổi điện trở shunt ra 4-20mA

Bộ chuyển đổi điện trở shunt ra 4-20mA

  • Model: K109LV, K121, Z109REG2-1
  • Hãng sản xuất: Seneca
  • Input:  ± 25, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000 mV
  • Output: 0…10V / 10…0V / 0…5V / 1…5V ; 4…20mA / 20…4mA / 0…20mA / 20….0mA
  • Sai số: 0,1%
  • Cách ly chống nhiễu tại 3750 Vac.
  • Xuất xứ: Italy