Cảm biến đo mức nước thủy tĩnh

  • Thang đo: có thể đặt riêng thang đo, dao động từ 0-100m đối với loại HLM-25C và HLM-25S. Riêng dòng HLM-25N có thể đo được tối đa 200m.
  • Tín hiệu đầu ra là dạng 4-20mA hoặc 0-10V.
  • Nguồn cấp: 12…34 VDC
  • Sai số: 0,4% đối với HLM-25C; 0.2% đối với loại HLM-25N và 0,5% đối với model HLM-25S.
  • Nhiệt độ môi trường làm việc: -25 … +75°C
  • Chuẩn bảo vệ: IP68
  • Xuất xứ: hãng Dinel – Cộng hoà Séc