Đồng hồ áp suất điện tử ADT681

Đồng hồ áp suất điện tử cho khả năng đọc tín hiệu nhuyễn hơn và độ chính xác cao hơn các loại đồng hồ áp suất dạng cơ. Đặc biệt có hỗ trợ chuẩn chống cháy nổ để dùng cho môi trường xăng, dầu.

  • Model: ADT681
  • Thang đo: 0… 0,16bar đến 0…4200 bar
  • Có nút chuyển đổi các đơn vị: Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar, kgf/cm2, inH2O@4°C mmH2O@4°C, inHg@0°C, mmHg@0°C
  • Sai số: 0,02%
  • Ren kết nối: G1/2”, NPT 1/2”