Đồng hồ áp suất điện tử ETD03

Đồng hồ áp suất điện tử chuyên dùng cho những ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao

  • Model: ETD03
  • Thang đo: từ 0…100 mbar đến 0….600 bar
  • Sai số: 0,125%
  • Có thể chuyển đổi giữa các đơn vị đo: bar, mbar, psi, mmHg, MPa, kPa, mmH2O….
  • Ren kết nối: G1/2” hoặc NPT 1/2”
  • Xuất xứ: Hà Lan